sdrplay logo

Radio is meer dan luisteren

Er zijn talloze applicaties beschikbaar om radiosignalen te detecteren. Meekijken met utilitystations is pas écht spannend. Maar ook het decoderen van morse-signalen is mogelijk zonder eerst te leren om het op het gehoor op te nemen.

Naast de traditionele toepassingen zoals het beluisteren van vlieg- en marifoonverkeer, radio-zendamateurs in SSB, AM en FM, kortegolf- en FM-omroep is er nog veel meer te beleven, hieronder treft u wat voorbeelden aan.

grimeton zenderpark

Om informatie over te dragen van de SDR software naar decodeerprogramma’s zoals FLdigi etc. hebt u één of meerder virtuele kabels nodig, die kunt u onder andere hier vinden: Virtual audio cable van Muzychenko (niet gratis $25), Jack Audio,  VB Cable (aanbevolen), en voor Apple SoundFlower. Ook Linux kent verschillende virtuele soundcables, u kunt het beste google daarvoor raadplegen.

Voor testdoeleinden kun je overigens VAC van Muzychenko wel gebruiken maar de software stoort zichzelf door telkens de tekst “test” uit te zenden.

Om weersatellieten te ontvangen is het programma WXtoIMG zeer geschikt. Het decodeert niet alleen maar regelt ook de dopplershift. Het schakelt zichzelf in als een NOAA satelliet binnen het bereik van je antenne is gekomen.  

Veelal zult u ook een of meer seriële poorten willen gebruiken, bijvoorbeeld om de  frequentie-instelling van de SDRplay te synchroniseren met dat van de applicatiesoftware. De meest gebruikte software hiervoor is VSP Manager. Ik had nogal wat problemen met de installatie. Wellicht niet compatibel met Windows10? Vroeger had ik nooit problemen met deze software.  Uiteindelijk heb ik gekozen voor Com0Com.

Sorcerer is gratis decodeersoftware voor o.a. RTTY, PSK, fax en NAVTEX, het is hier te vinden. Een zeer uitgebreid decodeeerprogramma is MultiPSK, het is echter niet gratis, je kunt het hier downloaden.

Voor de Elecraft K3 en K3S bezitters is Win4K3Suite beschikbaar op de SDRplay. Hiermee is de SDRplay de goedkoopste panadapter die momenteel verkrijgbaar is. Met maar liefst een bandbreedte van 1,8 MHz! Een soundcard is niet nodig. Anders dan de concurrerende software voor de K3, Win4K3Suite is echt plug en play.

De gratis, volledige versie is hier te downloaden. De integratie met SDRplay wordt hier besproken.

elecraft software