sdrplay logo

VLF ontvangst

VLF is de afkorting voor Very Low Frequency. Om iets op die frequenties te ontvangen is met conventionele ontvangers heel erg moeilijk. Vaak worden daar dan speciale ontvangers ingezet.